Asfaltåtervinning har många fördelar

Asfaltåtervinning har blivit allt populärare. Idag finns en stor miljömedvetenhet hos de flesta företag och organisationer. Genom effektiv asfaltåtervinning går det att minska sina kostnader. Den kan utföras på plats vilket bland annat innebär stora besparingar för transport, deponi och eventuella miljöavgifter. Tidigare var många tveksamma till asfaltåtervinning, eftersom återanvänd asfalt ansågs ha betydligt lägre kvalitet än nyproducerad. På grund av den tekniska utvecklingen har skillnaden minskat. Nu används metoder vid asfaltåtervinning som ger en högkvalitativ slutprodukt.

Kostnadsbesparingen kan bli mycket stor för den som väljer att återvinna asfalt. Jämfört med nyproducerad asfalt kan det röra sig om upp till 70 procent lägre kostnad. Därför är det inte konstigt att asfaltåtervinning blir allt vanligare. Det är möjligt att både sänka kostnaderna rejält och göra miljön en stor tjänst på samma gång.

Hur går asfaltåtervinningen till?

Asfaltåtervinning kan utföras på plats med specialanpassade krossanläggningar som är mobila. De kan flyttas till platsen där de behövs och arbeta effektivt med asfaltåtervinning. En fördel med återvunnen asfalt är att den kan lagras utan att kvaliteten försämras. Asfalten har sedan många användningsområden. Återvunnen asfalt kan användas till bland annat slitlager på lågtrafikerade vägar, bärlager vid gatubyggnad och till förstärkningslager. Den kan också användas som inblandning vid tillverkning av ny asfalt.

Br Anderssons Åkeri & Gräv AB är ett företag med stor erfarenhet inom asfaltåtervinning. Kunder kan få anpassade lösningar och väljer om arbetet ska utföras vid en uppläggningsplats eller direkt på arbetsplatsen. De använder sig av kompletta anläggningar för asfaltskrossning. Kontaktar man dem går det att få svar på frågor och diskutera en passande lösning.

Posted in Industri | Comments Off on Asfaltåtervinning har många fördelar